Print

Bijeenkomsten 2017/2018

Borgingsactiviteiten rondom dyslexiezorg

Dyslexiebijeenkomsten voor leerkrachten en IB-ers
Ook dit jaar biedt het samenwerkingsverband leerkrachten weer de mogelijkheid hun kennis over dyslexie op te frissen. Er worden weer drie bijeenkomsten georganiseerd. Dit jaar is de inhoud van de bijeenkomsten voor een deel vernieuwd. Uitgangspunt blijft het werken met de ‘Protocollen Leesproblemen & Dyslexie’, maar omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, is de inhoud anders dan van de bijeenkomsten in voorgaande jaren.
De intern begeleiders worden hierover in september, tijdens een informatiebijeenkomst voor IB-ers , geïnformeerd. Die bijeenkomst is meer gericht op de beleidsmatige kant. De opfrisbijeenkomsten voor leerkrachten zijn gericht op de praktische uitvoering ervan.

De  informatiebijeenkomsten EED voor intern begeleiders hebben inmiddels plaatsgevonden.
Daarbij is deze presentatie gebruikt.

De data van de leerkrachtbijeenkomsten:
Ma. 25 september 2017 leerkrachten van groep 1 en 2 19.30 – 22.00 uur Het Anker, Katwijk
Ma. 2 oktober 2017 leerkrachten van groep 3 - 5 19.30 – 22.00 uur Het Anker, Katwijk
Ma. 9 oktober 2017 leerkrachten van groep 6 - 8 19.30 – 22.00 uur Het Anker, Katwijk
       

Het adres van Het Anker: zalencentrum Het Anker, Voorstraat 74 in Katwijk.

Uitnodiging voor de opfrisbijeenkomst voor leerkrachten
Inschrijfformulier voor de opfrisbijeenkomst voor leerkrachten


Inschrijven voor bovenstaande bijeenkomsten kan tot uiterlijk 30 augustus 2017!

Kurzweil:
Het  samenwerkingsverband KRV stelt het format voor Kurzweil beleid en de verzamelde content (Kurzweilbestanden van diverse veelgebruikte methoden) beschikbaar voor alle scholen binnen de Duin- en Bollenstreek. De content wordt beheerd door dhr. Jan van Egmond (egmond.janvan@gmail.com). Wanneer u van een bepaalde methode een Kurzweilversie nodig heeft, kunt u deze opvragen. Voor meer informatie wordt verwezen  naar het document ‘Afrondingsplan Kurzweil’. Het format voor beleid en het afrondingsplan kunnen worden opgevraagd bij Jolanda Roelfsema (info@leerkracht.nu).

Consultatieve functie dyslexiespecialist:
Jolanda Roelfsema blijft beschikbaar als dyslexiespecialist. Met vragen over dyslexiezorg kunt u  contact met haar opnemen via info@leerkracht.nu.