Print

Deadlines inleveren aanvragen TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.

Voor het schooljaar 2016/2017 zijn de uiterste inleverdata als volgt:
  • 8 juni 2017
  • 22 juni 2017
  • 27 juni 2017

Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de uiterste inleverdata als volgt:
  • 28 augustus 2017
  • 14 september 2017
  • 22 september 2017
  • 5 oktober 2017
  • 9 november 2017
  • 30 november 2017
  • 11 december 2017