Print

Ambitie

Missie
Het bieden van zo thuisnabij mogelijk passend onderwijs aan elk kind in het primair onderwijs, aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en talenten en afgestemd op zijn of haar onderwijsbehoeften.
 
Zo luidt de missie van de schoolbesturen van swv PO Duin- en Bollenstreek. Het samenwerkingsverband  schept randvoorwaarden zodat scholen deze ambitie waar kunnen maken. Daarbij sluit het aan bij de kracht en ontwikkeling van de mensen en de scholen zelf.
 
Visie
Het samenwerkingsverband gaat uit voor de volgende visie die per 1 augustus 2016 gerealiseerd moet zijn:
 
In het nieuwe samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de gelegenheid om zich binnen zijn/haar mogelijkheden ten volle te ontplooien in een klimaat van hoge verwachtingen. Leerlingen krijgen op de scholen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun specifieke onderwijsbehoeften. Er wordt handelingsgericht gewerkt en gearrangeerd.
 
De scholen van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek gaan uit van de mogelijkheden van leerlingen. Dat betekent dat de verschillen tussen leerlingen uitgangspunt zijn voor het handelen. Deze visie op ondersteuning houdt in dat:
 
- ieder kind onderwijs krijgt, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en op de eigen school;
- ieder kind onderwijs krijgt op de meest geschikte plek;
- de scholen continu willen investeren in de kwaliteit van leraren met het oog op het bieden van brede ondersteuning in de scholen;
- de ondersteuning zoveel mogelijk naar de scholen toegebracht wordt om snelle (en daarmee lichte hulp) mogelijk te maken;
- goede en kwalitatief zware expertise aan "de voorkant" wordt ingezet;
- scholen het samen doen;
- ouders de belangrijkste pedagogische partner zijn;
- er in samenwerking tussen besturen invulling wordt gegeven aan de eigen zorgplicht.