Print

Bijeenkomsten 2017/2018

Borgingsactiviteiten rondom dyslexiezorg

Dyslexiebijeenkomsten voor leerkrachten en IB-ers
Ook dit jaar heeft het samenwerkingsverband leerkrachten weer de mogelijkheid geboden hun kennis over dyslexie op te frissen. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. De inhoud van de bijeenkomsten is voor een deel vernieuwd. Uitgangspunt blijft het werken met de ‘Protocollen Leesproblemen & Dyslexie’, maar omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn, was de inhoud anders dan van de bijeenkomsten in voorgaande jaren.
De intern begeleiders zijn hierover in september, tijdens een informatiebijeenkomst voor IB-ers , geïnformeerd.

Bij de informatiebijeenkomsten EED voor intern begeleiders is deze presentatie gebruikt.

Kurzweil:
Het  samenwerkingsverband KRV stelt het format voor Kurzweil beleid en de verzamelde content (Kurzweilbestanden van diverse veelgebruikte methoden) beschikbaar voor alle scholen binnen de Duin- en Bollenstreek. De content wordt beheerd door dhr. Jan van Egmond (egmond.janvan@gmail.com). Wanneer u van een bepaalde methode een Kurzweilversie nodig heeft, kunt u deze opvragen. Voor meer informatie wordt verwezen  naar het document ‘Afrondingsplan Kurzweil’. Het format voor beleid en het afrondingsplan kunnen worden opgevraagd bij Jolanda Roelfsema (info@leerkracht.nu).

Consultatieve functie dyslexiespecialist:
Jolanda Roelfsema blijft beschikbaar als dyslexiespecialist. Met vragen over dyslexiezorg kunt u  contact met haar opnemen via info@leerkracht.nu.