Print

De route

​De weg naar passend onderwijs

Als de basisvoorwaarden op orde zijn, kan de route naar een passend onderwijsarrangement voor een leerling starten. Deze route bestaat uit verschillende stappen. Het begint bij het signaleren dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en eindigt op het moment dat die ondersteuning gerealiseerd is.

Organisatie en inzet van expertise en de route ondersteuningstoewijzing
Kinderen krijgen binnen het samenwerkingsverband de ondersteuning die past bij hun specifieke onderwijsbehoeften. De werkwijze die dit mogelijk maakt, is het handelingsgericht en samen met de partners in en om de school (integraal) arrangeren n de school. Op basis van inventarisaties LGF en afspraken met ambulante diensten over de beschikbaarheid van (P)AB (incl. TAB) hebben de scholen de beschikking over een brede, aanvullende expertise. Bij de organisatie van deze expertise is het van belang, dat deze snel beschikbaar is. Daarom is gekozen voor een bundeling van expertise per groep scholen of per gemeente (werkeenheden).
Lees hier verder.

Prezi's t.b.v. scholen
Onderstaande prezi's geven een nadere toelichting op de diverse thema's (klik op het plaatje onder het thema om de prezi te starten).

Route voor ondersteuning in de Duin- en BollenstreekArrangeren met ondersteuningsteam in de basisondersteuning


Werkwijze ondersteuningsteam


Groeidocument en ontwikkelingsperspectief


Arrangement extra ondersteuning S(B)O met TLV