Print

Deadlines inleveren aanvragen TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.

Voor het schooljaar 2017/2018 zijn de uiterste inleverdata als volgt:
 • 28 augustus 2017
 • 14 september 2017
 • 22 september 2017
 • 5 oktober 2017
 • 9 november 2017
 • 30 november 2017
 • 11 december 2017
 • 25 januari 2018
 • 13 februari 2018
 • 15 maart 2018
 • 12 april 2018
 • 17 mei 2018
 • 7 juni 2018
 • 21 juni 2018
 • 26 juni 2018
 • 5 juli 2018