Print

Deadlines inleveren aanvragen TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.

Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de uiterste inleverdata als volgt:

31 januari 2020

28 februari 2020

20 maart 2020

10 april 2020

22 mei 2020

19 juni 2020

26 juni 2020

10 juli 2020