Print

Het begint bij de leerkracht

Het snel kunnen signaleren dat de ontwikkeling van een leerling stagneert, is de eerste stap. Op dat moment is handelingsgericht werken in de klas belangrijk. Dat betekent dat leerkracht volgens deze werkwijze samen met ouders op zoek gaat naar de juiste aanpak voor het kind. 
 

Handelingsgericht werken in de groep

Belangrijk is, dat leerkrachten in staat zijn om te signaleren wanneer de ontwikkeling van een leerling stagneert binnen de basisvoorwaarden van ondersteuningstoewijzing. Op dat moment start de route van ondersteuningstoewijzing, op basis van handelingsgericht werken (HGW) in de klas. Uiteraard betrekt een leerkracht op dit moment ook de ouders van de betreffende leerling bij het proces: zij werken constructief samen om een oplossing te vinden.