Print

Implementatiemonitor

De implementatiemonitor 'Arrangeren in de school' Duin- en Bollenstreek is in samenwerking met de samenwerkingsverbanden Leiden en Rijnstreek  ontwikkeld.
 
In het ondersteuningsplan wordt beschreven wat de doelen en ambities van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek zijn op korte en op lange termijn. Samengevat willen we voor elkaar krijgen dat er vanuit het gevoel van één samenwerkingsverband professioneel wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een onderwijsplek hebben die past bij hun specifieke onderwijsbehoeften en dat er, preventief én in het geval van daadwerkelijke stagnatie in de ontwikkeling van een leerling, snel, adequaat en zonder veel bureaucratie hulp kan worden ingeroepen. Deze doelen en ambities zijn vertaald naar 6 kernconcepten, die het slagen van de implementatie van 'arrangeren in de school' weerspiegelen:
  1. vertrouwen,
  2. betrokken en op de hoogte zijn,
  3. samenwerking,
  4. heldere rollen,
  5. deskundigheid/kwaliteit en tenslotte
  6. het halen en de haalbaarheid van doelen.
 
De implementatiemonitor 'arrangeren in de school' probeert deze 6 kernconcepten op drie meetmomenten in de implementatieperiode 2014-2016 te meten op het niveau van zowel de casus, de school, de werkeenheid als het samenwerkingsverband.
De geplande meetmomenten zijn: februari 2015, oktober 2015 en april 2016.