Print

Leerlingen uit cluster 1 en 2

Onderwijs aan blinde of slechtziende kinderen (cluster 1) of kinderen met een beperking in horen of communiceren (cluster 2) blijft landelijk georganiseerd. Dit onderwijs maakt wettelijk gezien geen deel uit van het samenwerkingsverband, maar de partijen bundelen hun krachten om ook deze kinderen goed onderwijs in hun buurt te kunnen bieden.
 
VIVIS Onderwijs wil zoveel mogelijk leerlingen met een visuele beperking op reguliere scholen onderwijs laten volgen door ondersteuning op maat te bieden. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld ambulante onderwijskundige begeleiding, coaching of cursussen. Ouders kunnen hun kind aanmelden bij Visio of Bartimeus. De Commissie van Onderzoek beoordeelt of het kind op basis van de landelijke toelatingscriteria recht heeft op ambulante begeleiding of onderwijs van onderwijsinstelling voor leerlingen met een visuele beperking.
 
Voor kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, biedt Auris de ondersteuning. Het aanmeldpunt voor Auris in onze regio is in Leiden. Ondersteuners vanuit Auris zijn ook verbonden voor consultatie en advies aan de werkeenheden van het samenwerkingsverband.
 
Scholen en intern begeleiders kunnen, wanneer zij voor een leerling ondersteuning vanuit cluster 2 willen, direct contact opnemen met het aanmeldpunt Auris Haarlem e.o./Leiden e.o.
Algemene informatie is te vinden in deze folder.
Uitgebreide informatie over aanmelding is te vinden op deze website.
Bij het aanmeldpunt zal gevraagd worden het aanmeldformulier in te vullen.