Print

Ondersteuningsplanraad

De OPR is bereikbaar op het mailadres opr@swv-db.nl

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Deze raad bestaat in totaal uit 20 leden: 10 ouders en 10 personeelsleden van scholen die tot swv PO Duin- en Bollenstreek behoren.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband aangeeft hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.
 
Informatie en documenten van de OPR:
Vergaderdata en activiteitenplanning 2019-2020
Jaarverslag OPR 2018-2019 
Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement MR-P
Medezeggenschapsreglement OPR

Notulen van OPR-vergaderingen:
OPR-vergadering van 2 maart 2020
OPR-vergadering van 2 december 2019
OPR-vergadering van 30 september 2019
OPR-vergadering van 24 juni 2019 
OPR-vergadering van 13 mei 2019
OPR-vergadering van 1 april 
OPR-vergadering van 4 maart Brieven van de OPR:
Wervingsbrief OPR mei 2019 

Overig:
Samenstelling en overzicht vacatures