Print

Ondersteuningsplanraad

De OPR is bereikbaar op het mailadres opr@swv-db.nl

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Deze raad bestaat in totaal uit 20 leden: 10 ouders en 10 personeelsleden van scholen die tot swv PO Duin- en Bollenstreek behoren.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband aangeeft hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.
 
Informatie en documenten van de OPR:
Vergaderdata OPR 2018-2019
Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement

Notulen van OPR-vergaderingen:
OPR-vergadering van 12 juli 2018
OPR-vergadering van 18 juni 2018
OPR-vergadering van 14 mei 2018
OPR-vergadering van 15 januari 2018
OPR-vergadering van 6 november 2017
OPR-vergadering van 17 september 2017

Brieven van de OPR:
Wervingsbrief OPR oktober 2018 

Overig:
Overzicht vacatures OPR 2018-2019