Print

Ondersteuningsplanraad

De OPR is bereikbaar op het mailadres opr@swv-db.nl

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Deze raad bestaat in totaal uit 20 leden: 10 ouders en 10 personeelsleden van scholen die tot swv PO Duin- en Bollenstreek behoren.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband aangeeft hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.
 
Informatie en documenten van de OPR:
Vergaderdata en activiteitenplanning 2018-2019
Jaarverslag OPR 2017-2018 
Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement MR-P
Medezeggenschapsreglement OPR

Notulen van OPR-vergaderingen:
OPR-vergadering van 13 mei 2019
OPR-vergadering van 1 april 
OPR-vergadering van 4 maart 
OPR-vergadering van 26 november 2018
OPR-vergadering van 24 september 2018
OPR-vergadering van 12 juli 2018
OPR-vergadering van 18 juni 2018
OPR-vergadering van 14 mei 2018
OPR-vergadering van 15 januari 2018
OPR-vergadering van 6 november 2017
OPR-vergadering van 17 september 2017

Brieven van de OPR:
Wervingsbrief OPR mei 2019 

Overig:
Samenstelling en overzicht vacatures