Print

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Deze raad bestaat in totaal uit 24 leden: 12 ouders en 12 personeelsleden van scholen die tot swv PO Duin- en Bollenstreek behoren.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband aangeeft hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.
 
Informatie en documenten van de OPR:
Medezeggenschapsstatuut
Medezeggenschapsreglement
Jaarverslag 2015/2016

Notulen van OPR-vergaderingen:
OPR-vergadering van 17 september 2017
OPR-vergadering van 6 november 2017
OPR-vergadering van 15 januari 2018

Nieuwsbrieven van de OPR:
Nieuwsbrief januari 2017

Overig:
Activiteitenplan 2017/2018

De OPR is bereikbaar op het mailadres opr@swv-db.nl.