Print

Schoolondersteuningsprofiel

Elke basisschool legt jaarlijks in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Aan de hand van de ondersteuningsprofielen van alle scholen hebben de schoolbesturen in het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over welke basisondersteuning elke school in principe moet kunnen bieden. Scholen krijgen de komende twee jaar de tijd om dit niveau te bereiken.