Print

HB subsidie besturen en directies 16 okt

Bijeenkomst HB subsidie 

Beste bestuurders en directeuren,
 
Het samenwerkingsverband heeft in maart 2019 een stimuleringssubsidie aangevraagd voor de ondersteuning aan (hoog)begaafde leerlingen.  
Deze aanvraag sluit naadloos aan op en ondersteunt de ingezette ontwikkeling binnen het samenwerkingsverband om te komen tot een dekkend aanbod voor deze leerlingen.
 
Op 16 oktober organiseert het samenwerkingsverband een bijeenkomst waarin wij u informeren over:
  • De procedure van de subsidieaanvraag
  • Inhoud van het ingediende subsidieverzoek (activiteitenplan en begroting)
  • Realisatie van ondersteuning door samenwerkende scholen en besturen binnen de gemeente (niveau 2)
  • Realisatie van ondersteuning door samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijnstreek (niveau 3)
  • Aansluiting op bestaande ontwikkelingen binnen (delen van) gemeenten
  • Procedure voor aanvraag bij het SWV van subsidiemiddelen door samenwerkende scholen binnen (delen van) de gemeente.
  • Beoordelingscriteria
Aanmeldformulier bijeenkomst n.a.v. subsidie HB 
Datum: woensdag 16 oktober 2019 
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Het Anker, Voorstraat 74, 2225 ES Katwijk, parkeren kan op het terrein van de kerk
Doelgroep: bestuurders en directies 
* Verplichte velden