Print

Masterclass Zorgplicht 18 sept

Masterclass Zorgplicht 

In de praktijk blijken er nog steeds veel misverstanden te bestaan over de zorgplicht en passend onderwijs. Hiervoor organiseert het SWV PO DB deze masterclass, uitgevoerd door Hendrikx Advocaten, voor bestuurders, directeuren, IB-ers, onderwijsondersteuners en -specialisten, JGT-ers, leerplichtambtenaren en personeel SWV PO DB.In deze masterclass krijgt u antwoord op al uw vragen die u heeft over de zorgplicht en passend onderwijs. Denk hierbij aan vragen als:
  • Wat houdt de zorgplicht in?
  • Wanneer gaat de zorgplicht in en wanneer stopt die?
  • Welke verplichtingen roept de zorgplicht in het leven voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden?
  • Wat betekent de zorgplicht voor de mogelijkheid om leerlingen te weigeren of te verwijderen?
  • Wat betekent de zorgplicht voor verwijzingen naar SO/SBO?
  • Welke rechten hebben ouders in het kader van verwijdering en verwijzing naar SO/SBO?
Aanmeldformulier Masterclass Zorgplicht 
Datum: 18 september 2019 
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Zalencentrum Het Anker, Voorstraat 74, Katwijk
Doelgroep: Directies, IB-ers en JGT-ers 
* Verplichte velden