Print

Bijeenkomsten voor intern begeleiders

21 maart 2019
Doelgroep: intern begeleiders 

Naast  bijeenkomsten samen met de onderwijsondersteuners en JGT zijn er voor het komende schooljaar twee bijeenkomsten specifiek voor  interne begeleiders gepland. Bij de tweede bijeenkomst wordt er o.a. aandacht besteed aan de aangepaste meldcode.