Medezeggenschap

De inspraak van ouders is verder formeel geregeld in de medezeggenschap.
 
U heeft op twee manieren inspraak:
- via het adviesrecht dat de Medezeggenschapsraad van de school van uw kind heeft op het schoolondersteuningsprofiel van de school. Dit is het document waarin de school de mogelijkheden en grenzen in het bieden van ondersteuning vastlegt.
 
- via deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, het document waarin het samenwerkingsverband de inzet van middelen en de vormgeving van passend onderwijs vastlegt. 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact