Print

Passend onderwijs in de praktijk

Om passend onderwijs voor elk kind snel en goed te kunnen organiseren, heeft het samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen. Het begint bij het signaleren dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en eindigt op het moment dat die ondersteuning gerealiseerd is.