Print

Basisondersteuning

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek streeft naar een relatief hoog niveau van basisondersteuning en heeft dat vastgelegd in het ondersteuningsplan. Direct na de signalering kunnen scholen gebruik maken van 'maximale' expertise in de persoon van de onderwijsspecialist, die de school desgevraagd kan adviseren over wat gelet op het ontwikkelingsperspectief van het kind, nodig is  om invulling te geven aan de afspraak over basisondersteuning.
De  brede definitie van basisondersteuning waarmee wordt gewerkt, bestaat uit basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning. Deze gaat uit van  de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen,  ook van  toptalenten, zoals deze in het ontwikkelingsperspectief voor het kind wordt verwoord. Er wordt handelingsgericht gewerkt.
 
Arrangement
De ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in een arrangement. Zo'n arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, specifiek lesmateriaal, het aanpassen van de werkplek van de leerling of een arrangement in samenwerking met bijvoorbeeld het jeugd- en gezinsteam. Dat kan op de reguliere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.