Print

Basisondersteuning

De schoolbesturen in het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan onderwijsondersteuning. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Hierdoor weet u wat u als ouders ten minste mag verwachten van het onderwijs en ondersteuning op een school.
 
Scholen moeten op de eerste plaats voldoen aan het basisarrangement van de inspectie. Maar basisondersteuning gaat verder dan basiskwaliteit. Het betekent dat een school aan een aantal extra voorwaarden voldoet die onderwijsondersteuning mogelijk maakt, zoals de juiste onderwijsmaterialen en deskundige leraren. Het is de bedoeling dat alle basisscholen in deze regio na twee jaar aan deze voorwaarden voldoen.
 
Arrangement
De ondersteuning die een kind nodig heeft, wordt vastgelegd in een arrangement. Zo'n arrangement bestaat bijvoorbeeld uit begeleiding van een deskundige, specifiek lesmateriaal of het aanpassen van de werkplek van de leerling. Dat kan op de reguliere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis)onderwijs.