Print

Basisondersteuning

Het begrip basisondersteuning is in de wet niet gedefinieerd maar kan in ieder geval worden begrepen als datgene wat ouders minimaal mogen verwachten aan onderwijsondersteuning in iedere school in het samenwerkingsverband.

Een beschrijving van de basisondersteuning in het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek treft u, evenals de bijbehorende bijlagen, hieronder aan:

Beschrijving basisondersteuning
Bijlage 1: Basiskwaliteit algemeen
Bijlage 2: Ondersteuningsstructuur
Bijlage 4: Handelingsgericht werken in de groep
Bijlage 5: Handelingsgericht werken m.b.v. de intern begeleider en/of specialisten van de school
Bijlage 6: Aanvullende ondersteuning en het OPP
Bijlage 7: Afspraken in het kader van leerlingkenmerken
Bijlage 9: Werkwijzer onderwijsondersteuners
Bijlage 10: Inzet maximale expertise aan de voorkant
Bijlage 11: Begeleiding op school vanuit de Jeugdwet
Bijlage 12: Diagnostiek, een vraag voor de zorg of het onderwijs?