Governance

Directeur-bestuurder 
Marieke Jas 

Raad van Toezicht
Marius Voerman (voorzitter) 
Maaike Ballieux 
Richard van Hienen 

Samenwerkingsraad 
Sophia Scholen Duin- en Bollenstreek - Mevr. Driest  - Voorzitter Samenwerkingsraad 
Stichting Prof. Dr. Leo Kannerschool - Dhr. P. van der Vijver 
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Rijnsburg - Dhr. van Ommeren  
Aloysius Stichting  - Mevr. van Steenbergen 
Stichting De Noordwijkse School - Dhr. van Zanten 
Stichting Prohles - Dhr. van den Steenhoven (a.i.) 
Stichting Jenaplanscholen Bollenstreek - Mevr. Meinsma  
Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek - Mevr. Schouten 
Stichting Vrijescholen Ithaka - Mevr. van Wijnen 
Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Valkenburg - Dhr. Hoogendijk 
Stichting Resonans - Dhr. Roosjen 
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden - Dhr. Kuiper
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact