Inzet van een tolk

Anderstalige kinderen en ouders begrijpen de boodschap van school niet altijd. Wanneer een gesprek noodzakelijk is maar partijen elkaar niet goed begrijpen door een taalbarrière, biedt een tolk of vertaler uitkomst!
 
Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek is daarom een samenwerking aangegaan met Global Talk.
Ondersteuning is mogelijk door een telefonische tolkendienst, daarnaast is het mogelijk om bij multidisciplinaire gesprekken waarbij naast ouders (en kind) verschillende partijen betrokken zijn,  Global Talk in te schakelen voor een tolk.
Afhankelijk van de situatie kan het tijdens een eerste gesprek van belang zijn dat een tolk persoonlijk bij het gesprek aanwezig is, zeker wanneer het om een ingewikkeld gesprek gaat. Hierna kunnen eventuele vervolggesprekken ook ondersteund worden door een telefonische tolkendienst.

Door de overeenkomst kunnen scholen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de tolkendienst.
Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft een eigen, unieke code ontvangen, waarmee van deze tarieven gebruik kan worden gemaakt. Deze code is ook op te vragen bij het secretariaat van het samenwerkingsverband.

Lees hier meer over de inzet van Global Talk. 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact