Overstap S(B)O naar BAO

Passend onderwijs betekent, dat onderwijsbehoeften van kinderen het uitgangspunt zijn en dat op basis daarvan kan worden gekeken welke onderwijssetting daar (tijdelijk) het beste bij past.
Op basis van o.a. de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling wordt gekeken naar doel, invulling en duur van de plaatsing op een andere school of school voor s(b)o. Dit wordt gedaan in samenwerking met ouders, school en een onderwijsspecialist.

Passend onderwijs vraagt in die zin een attitude waarin het meebewegen met de ontwikkelingen van de leerling voorop staat. Steeds vaker wordt gekeken naar wat er nodig is om weer terug  te kunnen naar het regulier onderwijs. Binnen de route  zullen hiervoor afspraken worden gemaakt.

Meer informatie leest u in het stuk Overstappen van speciaal naar gewoon en in de bijbehorende handreiking.

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact