Wanneer aanvullende ondersteuning onvoldoende is


Als een school een kind geen passend onderwijs kan bieden, kan het zijn dat een andere school beter geschikt is. Dat kan een andere reguliere basisschool zijn, of een school voor speciaal (basis)onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek zijn drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Een deel van de leerlingen ontvangt passend speciaal onderwijs in het naastgelegen samenwerkingsverband Leiden e.o. Daar is een aantal specifieke voorzieningen gevestigd dat een grotere regio (Holland-Rijnland) bedient. Onder de kop Dekkend Netwerk vindt u alle voorzieningen en mogelijkheden binnen de regio Holland-Rijnland.

Voor een overgang naar een andere voorziening zijn verschillende stappen noodzakelijk:

Stap 1
Als het ondersteuningsteam heeft geconcludeerd dat de leerling met aanvullende ondersteuning niet binnen de eigen of een andere basisschool kan worden ondersteund, gaan ouders en school samen met de onderwijsspecialist (eerste deskundige) na welke onderwijstype het beste bij de onderwijsbehoeften van de leerling past. Een onafhankelijke tweede deskundige wordt gevraagd om een aanvullend advies. De tweede deskundige geeft dit advies op papier, gebaseerd op de informatie uit het Groeidocument.

Stap 2: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als de eerste stap is afgerond, en het Groeidocument is compleet, kan bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. Hierin staat hoe lang de verklaring geldig is, wat de ondersteuningsbehoefte is en de soort voorziening en categorie die daarbij aansluit.

Er zijn twee mogelijkheden:
  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs (met de categorieën laag, midden en hoog)
Stap 3: Bieden van ondersteuning in het speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als een leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen, wordt de plaatsing zo spoedig mogelijk gerealiseerd. Indien dit niet meteen mogelijk is, wordt er vanuit het ondersteuningsteam adequate ondersteuning georganiseerd. De scholen voor speciaal (basis)onderwijs hanteren een flexibele instroom.

Stap 4: Overstap vanuit het so of sbo naar regulier onderwijs
Bij plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs wordt in het ontwikkelingsperspectief beschreven of er aan een overstap naar de reguliere school gewerkt wordt. Als blijkt dat dit een optie is, vindt overleg plaats met ouders en de school van herkomst of een andere reguliere school die meer passend is. Klik op deze link voor meer informatie over een overstap.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact