Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)


Elke basisschool legt in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Alle SOP's in de regio van het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek hebben in schooljaar 2019-2020 een update gehad. 

Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijszorg binnen het samenwerkingsverband. Het SOP maakt duidelijk of en waarin de school zich specialiseert (de extra ondersteuning). Met het ondersteuningsprofiel kunnen alle schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken.

De Medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht op het vaststellen van het SOP. 

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact