Deadlines aanvraag van een TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.
Om de route naar een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en de uiteindelijke plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs voor ouders en leerlingen goed te laten verlopen, wordt 1 mei 2023 als uiterste datum gehanteerd om de kans op plaatsing in het schooljaar 2023-2024 in een van de scholen van het gespecialiseerd onderwijs succesvol te laten verlopen. Bij aanvragen voor een TLV die na 1 mei 2023 binnen komen en in behandeling worden genomen, is de plaatsing bij de start van het schooljaar (2022-2023) niet gegarandeerd!


Voor het schooljaar 2022-2023 vergadert de TLC op de volgende momenten, uiterste datum van aanleveren is altijd 3 werkdagen voor de vergadering

Vergaderdata 2022-2023
Tijd 9.30 - 11.00 uur

Dinsdag 18 april 2023 
Dinsdag 16 mei 2023 
Dinsdag 6 juni 2023
Donderdag 22 juni 2023
Dinsdag 4 juli 2023
 

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact