Deadlines aanvraag van een TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.
Om de route naar een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en de uiteindelijke plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs voor ouders en leerlingen goed te laten verlopen, wordt 1 mei 2022 als uiterste datum gehanteerd om de kans op plaatsing in het schooljaar 2022-2023 in een van de scholen van het gespecialiseerd onderwijs succesvol te laten verlopen. Bij aanvragen voor een TLV die na 1 mei 2022 binnen komen en in behandeling worden genomen, is de plaatsing bij de start van het schooljaar (2022-2023) niet gegarandeerd!


Voor het schooljaar 2021/2022 zijn de uiterste inleverdata als volgt:

Dinsdag 28 september 2021
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 15 november 2021
Maandag 6 december 2021
Maandag 20 december 2021
Maandag 24 januari 2022
Maandag 21 februari 2022
Maandag 21 maart 2022
Maandag 11 april 2022
Maandag 16 mei 2022
Maandag 6 juni 2022
Maandag 20 juni 2022
Donderdag 30 juni 2022
 

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact