Deadlines aanvraag van een TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.
Om de route naar een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en de uiteindelijke plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs voor ouders en leerlingen goed te laten verlopen, wordt 1 mei 2023 als uiterste datum gehanteerd om de kans op plaatsing in het schooljaar 2023-2024 in een van de scholen van het gespecialiseerd onderwijs succesvol te laten verlopen. Bij aanvragen voor een TLV die na 1 mei 2023 binnen komen en in behandeling worden genomen, is de plaatsing bij de start van het schooljaar (2022-2023) niet gegarandeerd!


Voor het schooljaar 2022-2023 vergadert de TLC op de volgende momenten, uiterste datum van aanleveren is altijd 3 werkdagen voor de vergadering

Vergaderdata 2022-2023
Tijd 9.30 - 11.00 uur

Dinsdag 1 september 2022 14.00 - 15.30 uur
Maandag 19 september 2022 13.30 - 15.00 uur digitaal
Dinsdag 11 oktober 2022
Donderdag 17 november 2022
Donderdag 8 december 2022
Donderdag 22 december 2022
Donderdag 26 januari 2023
Dinsdag 14 februari 2023
Donderdag 16 maart 2023
Donderdag 6 april 2023
Woensdag 26 april 2023
Dinsdag 16 mei 2023 (18 mei = Hemelvaartsdag)
Dinsdag 6 juni 2023
Donderdag 22 juni 2023
Donderdag 6 juli 2023
Dinsdag 18 juli 2023

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact