Deadlines aanvraag van een TLV

Aanvragen voor een toelaatbaarheidsverklaring kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de TLC op mailadres tlc@swv-db.nl.
Om de route naar een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en de uiteindelijke plaatsing in het gespecialiseerd onderwijs voor ouders en leerlingen goed te laten verlopen, wordt 1 mei 2021 als uiterste datum gehanteerd om de kans op plaatsing in het schooljaar 2021-2022 in een van de scholen van het gespecialiseerd onderwijs succesvol te laten verlopen. Bij aanvragen voor een TLV die na 1 mei 2021 binnen komen en in behandeling worden genomen, is de plaatsing bij de start van het schooljaar (2021-2022) niet gegarandeerd!


Voor het schooljaar 2020/2021 zijn de uiterste inleverdata als volgt:

10 september 2020
24 september 2020
22 oktober 2020
12 november 2020
3 december 2020
7 januari 2021
28 januari 2021
25 februari 2021
18 maart 2021
8 april 2021
11 mei 2021
3 juni 2021
24 juni 2021
6 juli 2021
 

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact