Epilepsie

Leerlingen met epilepsie en aanverwante neurologische stoornissen kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Ouders, school of samenwerkingsverband kunnen een kind aanmelden bij het LWOE, waarna direct ondersteuning volgt van een onderwijskundig begeleider. Als er meer ondersteuning nodig is, wordt een arrangement vastgesteld. Dat kan zowel gaan om lichte, medium of zware begeleiding. Zie voor meer informatie: www.lwoe.nl
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact