De rol van intern begeleiders


Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat hij in gesprek met de intern begeleider (IB'er) van de school. De IB'er maakt een gedegen analyse van de situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en betrekken van ouders van groot belang. De IB'er heeft een centrale rol en voert vervolgens de regie over het afgesproken traject.

Een traject met behulp van het Ondersteuningsteam
Als zowel de leerkracht als de intern begeleider en de ouders er niet uitkomen, wordt door de IB'er een ondersteuningsteam (OT) samengesteld. Naast de leerkracht, ouders en IB'er, kan zo'n team bestaan uit de directeur van de school, onderwijsondersteuner, onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement.

Er zijn drie soorten arrangementen:

 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact