Samenwerken bij Ernstige Dyslexie (ED)

In de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO inmiddels veel expertise rondom dyslexie. Er is veel geïnvesteerd in professionalisering van leerkrachten en intern begeleiders, evenals op het gebied van beleid en afspraken met onafhankelijke kwalitatief goede onderzoeksinstellingen. Iedere school werkt volgens het landelijk protocol dyslexie. Uit de schoolondersteuningsprofielen blijkt 100% dekking op het gebied van onderwijsaanbod van dyslectische leerlingen. De ondersteuning van dyslectische leerlingen maakt onderdeel uit van de basisondersteuning van een school.
 
De diagnose en behandeling van ernstige dyslexie (ED-zorg) wordt bekostigd door de gemeenten. In samenwerking met de gemeenten en betrokken samenwerkingsverbanden binnen de regio Holland Rijnland is een werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze staat beschreven in het document "Concretisering van de handleiding 'Samenwerken bij Ernstige Dyslexie'".

Het document 'Samenwerken bij Ernstige Dyslexie' van Dyslexie Centraal is de basis geweest om tot de uitwerking van bovenstaand document te komen. 

Onderstaand filmpje is een algemene inleiding op de digitale leerkrachtbijeenkomsten over lees-/spellingproblemen en (ernstige) dyslexie.


Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact