Samenwerken bij Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie (EED)

In de Duin- en Bollenstreek hebben de samenwerkingsverbanden PO en VO inmiddels veel expertise rondom dyslexie. Er is veel geïnvesteerd in professionalisering van leerkrachten en intern begeleiders, evenals op het gebied van beleid en afspraken met onafhankelijke kwalitatief goede onderzoeksinstellingen. Iedere school werkt volgens het landelijk protocol dyslexie. Uit de schoolondersteuningsprofielen blijkt 100% dekking op het gebied van onderwijsaanbod van dyslectische leerlingen. De ondersteuning van dyslectische leerlingen maakt onderdeel uit van de basisondersteuning van een school.
 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED-zorg) bekostigd door de gemeenten. In samenwerking met de gemeenten en betrokken samenwerkingsverbanden binnen de regio Holland Rijnland is een werkwijze vastgesteld. Deze werkwijze staat beschreven in het document "Concretisering van de handleiding 'Samenwerken bij Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie'".

Het document 'Samenwerken bij Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie' van Dyslexie Centraal is de basis geweest om tot de uitwerking van bovenstaand document te komen. 

Onderstaand filmpje is een algemene inleiding op de digitale leerkrachtbijeenkomsten over lees-/spellingproblemen en (ernstige enkelvoudige) dyslexie.


Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact