Basisonderwijs - Voortgezet onderwijs

Ook de overgang naar het voortgezet onderwijs voor veel kinderen een grote stap. Vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan deze stap een risico vormen. Een juiste plaatsing kan demotivatie, uitval en schoolverzuim voorkomen. Om de overgang zo optimaal mogelijk te laten verlopen, maken scholen voor PO en VO afspraken.
Informatie m.b.t. de aanmelding en overdracht van leerlingen naar het voortgezet onderwijs is te vinden op de website van het samenwerkingsverband VO Duin- en Bollenstreek.
Let op! Voor het VSO gelden de data die vermeld staan op de websites van de desbetreffende scholen

Nieuwe regelgeving overgang PO-VO
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 verandert de regelgeving rond de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe Wet Eindtoetsing PO en van de invoering van de zorgplicht passend onderwijs. Uitgebreide informatie hierover is op deze website van de PO- en VO-Raad te vinden.

Handleiding eindtoets
Omdat de eindtoetsen relatief laat in het schooljaar zijn afgenomen, is er een nieuwe functionaliteit in het onderwijskundig rapport van Onderwijs Transparant toegevoegd om de scores van de eindtoets toe te voegen nadat de leerling bij een VO-school is aangemeld (en daarom dus het OKR al op definitief staat).
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact