Statuten

Via deze link kunt u de statuten raadplegen.

Voor beschrijvingen en taak en rol van het SWV (zie artikel 13 van de statuten) verwijzen wij naar de Wet op het primair onderwijs Artikel 18a lid 6 t/m 10. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact