Privacy

Privacy is een grondrecht en moet daarom goed beschermd worden.
Voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag, voor zover deze behoren tot de kernopdrachten van het samenwerkingsverband.
Het SWV PO DB heeft veel betrokkenen en data-verantwoordelijkheid.
Hiervoor heeft het SWV PO DB een privacy managementsysteem waarbij wij de Aanpak IBP van de PO-Raad/VO-Raad en Kennisnet volgen.
 
Sinds 2019 is een Functionaris Gegevensbescherming voor onze organisatie aangewezen.
Gegevens Functionaris Gegevensbescherming
Ad Spelt
fg@swv-db.nl

Hier vindt u ons privacy statement
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact