Gemeenten

De samenwerkingsverbanden PO, Berseba , VO en het MBO hebben met de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek een ontwikkelagenda in het kader van de REA opgesteld. Jaarlijks voeren de gemeenten en het samenwerkingsverband een op overeenstemmingsgericht overleg (OOGO). In deze ontwikkel agenda staan de sub-regionale ambities en doelen voor het onderwijs en de verbinding jeugdhulp en zorg voor de jaren 2019-2022 centraal. De ontwikkelagenda bestaat uit een vijftal ambitie en vier aparte thema's :

  •          Ambitie 1: Met preventie voorkomen dat specialistische ondersteuning nodig is
  •           Ambitie 2: Effectiever organiseren van jeugdhulp in relatie tot het onderwijs
  •          Ambitie 3: Arrangementen voor kinderen met complexe problematiek
  •           Ambitie 4: Verbeteren aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten
  •           Ambitie 5: Een heldere route en werkproces
  •           Thema: Onderwijs voor meer- en hoogbegaafden
  •           Thema: Nieuwkomers in het onderwijs
  •           Thema: Doorgaande lijnen
  •           Thema: Onderwijs-arbeidsmarkt


Aan de agenda zijn ook de belangrijkste ontwikkelingen toegevoegd op Holland Rijnland niveau. De samenwerkingsverbanden, het MBO en gemeenten in Holland Rijnland hebben een notitie gemaakt over de samenwerking onderwijs en jeugdhulp. De notitie is als bijlage 4 opgenomen in het ondersteuningsplan van het SWV. De uitwerking ervan in de Duin- en Bollenstreek is beschreven in bovenstaande ontwikkelagenda. Op 6 maart 2019 is in een deel van het portefeuillehouders-overleg Maatschappij met de schoolbesturen gesproken over de gezamenlijke ambities.

 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact