Vergaderingen

De OPR is bereikbaar op het mailadres opr@swv-db.nl

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Deze raad bestaat in totaal uit 20 leden: 10 ouders en 10 personeelsleden van scholen die tot swv PO Duin- en Bollenstreek behoren.
De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband aangeeft hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.

Notulen van de afgelopen 5 OPR vergaderingen
OPR-vergadering van 11 oktober 2021 
OPR-vergadering van 22 juni 2021 
OPR-vergadering van 14 april 2021
OPR-vergadering van 14 december 2020 
OPR-vergadering van 22 juni 2020  
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact