Vergaderingen

De OPR is bereikbaar op het mailadres opr@swv-db.nl

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband. Deze raad bestaat in totaal uit 12 leden: 6 ouders en 6 personeelsleden van scholen die tot swv PO Duin- en Bollenstreek behoren. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan, waarin het samenwerkingsverband aangeeft hoe passend onderwijs in deze regio wordt vormgegeven. Daarnaast is de OPR bevoegd om mee te praten over alles wat het samenwerkingsverband betreft.

Notulen van de afgelopen 5 OPR vergaderingen
OPR-vergadering 20 februari 2023 
OPR-vergadering 14 november 2022 
OPR-vergadering 17 oktober 2022 
OPR-vergadering 27 juni 2022 
OPR-vergadering 4 april 2022 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact