Introductie Groeidocument

Wat is het groeidocument?
Voor kinderen, die bijzondere onderwijs- en/of begeleidingsbehoeften hebben en waarvoor ondersteuning georganiseerd (gearrangeerd) moet worden, wordt een Ondersteuningsteam (OT) ingericht. Binnen het OT worden naast ouders en school dikwijls ook een JGT-er (medewerker van Jeugd- en gezinsteam), een onderwijsondersteuner en onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband PO van de Duin- en Bollenstreek of andere betrokkenen/behandelaars uitgenodigd om samen plannen te maken voor het kind.

De school opent (met toestemming van de ouders) een digitaal Groeidocument, vult deze met relevante informatie over het kind en deelt de gegevens middels het Groeidocument op een beveiligde manier. De stimulerende en belemmerende factoren van het kind, handelingsplannen en effecten van geboden ondersteuning, onderzoeksgegevens, verslagen van OT's, de visie van de ouders e.d. worden in het document opgenomen en met alle betrokkenen online gedeeld. Mocht een traject uitmonden in een aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor gespecialiseerd onderwijs, dan is het belangrijk dat het Groeidocument voldoende informatie over het gelopen proces geeft.

Het Groeidocument wordt gesloten, wanneer een traject volledig afgerond is.
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact