Regionaal Bureau Leerplicht

Afsprakenkaart 2020-2021

De kaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, leerplicht, samenwerkingsverbanden, JGZ en andere partners over het melden en de aanpak van verzuim en andere situaties waar schoolgang (even) niet lukt. Als u vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met uw consulent leerplicht.

In de afsprakenkaart wordt ingegaan op (klik op de link):
  • In- en uitschrijven
  • Ziekte
  • Te laat komen en beginnend ongeoorloofd verzuim
  • Ongeoorloofd verzuim
  • Langdurig geoorloofd of ongeoorloofd verzuim
  • Schorsen en verwijderen
  • Absoluut verzuim (geen schoolinschrijving)
  • Vrijstellingen 5 onder A - RBL


Op de onderstaande website vind je meer informatie over de regionale afspraken rondom verzuim, thuiszitten en vrijstellingen.
- RBL Holland Rijnland over verzuim, thuiszitten en vrijstellingen
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact