Introductie stroomschema zorgplicht

Stroomschema zorgplicht
Voor iedere leerling een passende plek
➢ Zorgplicht rust op het bevoegd gezag van de school waar de ouders hun kind aanmelden, ongeacht de vraag of de leerling al een school bezoekt
  • Aanmelden (schriftelijk) kan vanaf het moment dat het kind 3 jaar is. Toelaat is vanaf 4 jaar.
  • De zorgplicht geldt niet indien de school van aanmelding "geen plaatsruimte" heeft, of ouders weigeren te verklaren dat zij de grondslag van de school zullen onderschrijven.
➢ Zorgplicht:
  • Het bevoegd gezag moet onderzoek doen: heeft de leerling extra ondersteuning nodig? Zo nee, geen zorgplicht.
  • Zo ja, wat heeft de leerling nodig? Onderzocht moet worden of de school van aanmelding zelf een passend aanbod kan bieden.
  • Indien de school dit niet kan, moet gezocht worden naar een school die wel een passend aanbod heeft
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact