Bezwaar TLV

Tegen een besluit van een samenwerkingsverband over een toelaatbaarheidsverklaring kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen.  Het  samenwerkingsverband heeft zich naar aanleiding van het verbeterplan Passend Onderwijs aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren. Voor meer informatie kijkt u op deze website.  
 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact