Toezicht inspectie

Samenwerkingsverbanden moeten zorgen voor een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Leerlingen kunnen dan een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs. Samenwerken is een voorwaarde voor het kunnen waarmaken van de zorgplicht door de schoolbesturen en daarmee voor het succes van passend onderwijs. Hierop houdt de inspectie toezicht.

Hoe de inspectie toezicht houdt is uitgewerkt in de Onderzoekskaders 2021 voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Hieronder vindt u de rapporten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd door de inspectie. 

Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact