Welkom en contact

Welkom bij het Oudersteunpunt
Een goede samenwerking tussen jouw kind, jou als ouder en school is heel belangrijk voor goed onderwijs. Het is niet altijd gemakkelijk om de goede plek te vinden voor de vragen die je als ouder hebt. Welke mensen en organisaties kunnen jou helpen? Het Oudersteunpunt helpt je om de weg te vinden en steun te zoeken.  Op deze website hebben we vragen van ouders over onderwijs verzameld en beantwoord.  

Wil je graag persoonlijk contact? Neem dan contact op met onze routebegeleider Gelbrich Walda via g.walda@swv-db.nl of bel 06-51 50 17 07 of 0252 431 575 (algemeen nummer van swv).   

Wat is oudersteunpunt 

Het Oudersteunpunt heeft een adviserende, signalerende en steunende functie, zonder daarbij als leerkracht, intern-begeleider of directeur op te treden.  

Het Oudersteunpunt is er voor ouders van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte. Het ouder- en jeugdsteunpunt wil informatie te bieden en ouders ondersteunen in hun zoektocht naar passend onderwijs.  
 

Disclaimer 

De informatie op het Oudersteunpunt is voor algemene informatiedoeleinden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het Oudersteunpunt doet zijn best zorgvuldig te zijn, maar kan de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de aangeboden informatie niet garanderen. Het Oudersteunpunt is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. 

Als informatie niet klopt of als je iets mist, neem dan contact met ons op: Gelbrich Walda g.walda@swv-db.nl 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact