Ik heb zelf zorgen

Ouders klagen over mijn kind 

Iedere ouder wil dat de school een veilige plek is voor zijn/haar kind. Als andere ouders klagen over het gedrag van je kind, dan is dat nooit leuk. Je kunt de klacht naast je neerleggen, maar je kunt het ook zien als een signaal. Misschien is er iets aan de hand. Helderheid over klachten helpt jouw kind en school. 
Probeer voor jezelf of samen met de school helderheid te krijgen over: 
  • Wie klaagt waarover? 
  • Welke zorg ligt er achter de klachten? 
  • Kan daar iets aan worden gedaan? 
  • Hoe wil jij en hoe wil de school omgaan met de klachten? 

Samen zoeken naar een oplossing 

Klachten kunnen te maken hebben met onduidelijkheid, bijvoorbeeld over het passend onderwijs dat je kind nodig heeft, of de extra ondersteuning die hij of zij krijgt. Het is niet alleen een zoektocht voor jou, de school en jouw kind, maar ook voor de ouders van klasgenoten. Kijk samen met school hoe je andere ouders hierbij wilt en kunt betrekken. Misschien hebben andere ouders behoefte aan meer informatie zodat zij snappen wat er aan de hand is. Soms kan er zo meer onderling begrip ontstaan. 
 

Mijn kind gedraagt zich anders 

Geen kind is hetzelfde. Misschien is dat wel de reden dat je als ouder om je heen kijkt en jouw kind vergelijkt met andere kinderen. Je hebt daarbij de indruk gekregen dat je kind zich anders gedraagt dan leeftijdgenootjes. En je bent aan het puzzelen geslagen. Is er iets aan de hand? Is er reden voor zorg of niet? Vaak weten twee mensen meer dan één. Praat daarom eens met mensen die je kind ook kennen en die je vertrouwt. 
  • Hoe zien zij je kind? 
  • Valt ze iets op? 
Leg jouw beeld voor en kijk hoe zij reageren. Wie weet zien zij het anders. Als je op basis van deze informatie tot de conclusie komt dat je kind zich anders gedraagt dan leeftijdgenootjes en je maakt je zorgen, zoek dan contact met een professional. Dit kan de leerkracht van je kind zijn, de huisarts, iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin of iemand van het wijkteam. 
 

Hoe bespreek ik mijn zorgen met school? 

ls je je zorgen maakt over je kind, wacht dan niet te lang om met de leerkracht te praten. Maak hiervoor een aparte afspraak en plan het gesprek op een rustig moment in. Vertel kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de leerkracht weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden. De volgende vragen kunnen je helpen bij het voorbereiden van je afspraak: 
  • Wat zou je willen dat het gesprek jou gaat opleveren? 
  • Waar maak je je zorgen over? 
  • Met welke voorbeelden kun je je zorgen verduidelijken? 
Het kan helpen als je ter voorbereiding op het gesprek kort en krachtig de antwoorden op deze vragen voor jezelf opschrijft. 
 

Kan ik met ouders ervaringen delen?

Ervaringen, vragen en zorgen delen met andere ouders die in een soortgelijke situatie zitten, biedt veel steun. Mogelijk vind je steun bij andere ouders binnen de school of bij bijvoorbeeld een vereniging of sportclub. Daarnaast kan je ook steun vinden bij ouderverenigingen. Hieronder zijn diverse ouderverenigingen genoemd die in het land actief zijn: 
 

Oudervereniging Balans 

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen zij door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. 
Meer info: https://www.balansdigitaal.nl/ 
 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis). Ouders kunnen onder meer terecht voor: delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis, stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden, onderlinge en wederzijdse ondersteuning, creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek. 
Meer info: https://schouders.nl/ 


Ouders & Onderwijs 

Het landelijke initiatief Ouders & Onderwijs maakt kennis en ervaringen van actieve en georganiseerde groepen ouders toegankelijk. Naast onderlinge verbinding zorgt Ouders & Onderwijs ook voor ondersteuning van de activiteiten van ouderorganisaties en oudergroepen. 
Meer weten? Neem dan contact met Ouders en Onderwijs via informatie@oudersonderwijs.nl
 

Pharos 

Oudervereniging van ouders met hoogbegaafde kinderen.
Meer info: www.pharosnl.nl 
 

Impuls & Woortblind 

Impuls & Woortblind is geen oudervereniging maar een vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. 
Meer info: https://www.impulsenwoortblind.nl/ 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact