Mijn kind wordt gepest

Pesten is een vervelend probleem. Het is de bedoeling van alle scholen om een veilige omgeving te zijn waar kinderen samen kunnen leren. Omdat die veiligheid zo belangrijk is, zijn scholen wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat er een persoon verantwoordelijk is voor het anti-pestbeleid. Ook moeten scholen ervoor zorgen dat er een aanspreekpunt is met wie ouders en kinderen over pesten kunnen praten. 

De eerste stap in het geval van pestproblematiek is altijd: ga in gesprek met de leerkracht. Maak in dat geval een afspraak met de leerkracht en vertel waarom je in gesprek wilt. Bedenk voor jezelf of je het prettig vindt om iemand mee te nemen naar dit gesprek. Als je iemand meeneemt, vertel dit dan ook aan de leerkracht.
 

Wat is er aan de hand? 

Als het kan en goed voelt, zet dan samen met je kind op een rij wat er precies gebeurt en verzamel eventueel 'bewijsmateriaal'.
Je kunt - zeker bij oudere kinderen, maar ook bij jongere kinderen - overwegen dat je kind in gesprek gaat met de leerkracht, waarbij jij als ouder aanwezig bent als steun voor je kind. De volgende vragen zijn de eerste stap bij het voorbereiden van het gesprek. Hiermee kun je mogelijk beter zicht krijgen op wat er speelt. 
 • Wie pest jouw kind en op welke manier? 
 • Op welke momenten gebeurt het? 
 • Heeft jouw kind het gevoel dat het invloed kan uitoefenen? 
 • Wat heeft je kind al gedaan om het pesten te stoppen? 
 •  Wat is succesvol, wat niet? 

Probeer daarnaast aandacht te schenken aan de uitzonderingen:

 • Zijn er momenten dat je kind geen last heeft van het pesten? 
 • Wie doen er niet mee aan het pesten? 
 • Door wie voelt je kind zich gesteund? 

Ook belangrijk om op een rijtje te zetten: 

 • Wat merk je zelf aan je kind? 
 • Wat is de invloed van het pesten op: 
  • het gedrag thuis? 
  • de schoolresultaten? 
  • de zin om naar school te gaan? 

De voorbereiding van het gesprek 

Als je zicht hebt op wat er aan de hand is, kun je je voorbereiden op het gesprek. De volgende vragen zijn gericht op zicht krijgen op wat je met het gesprek wil bereiken:
 • Wat zou je willen dat het gesprek jou of je kind gaat opleveren? 
 • Met welke voorbeelden kun je duidelijk maken dat je kind wordt gepest? 
 • Welke informatie heb je van de leerkracht nodig? 

Mogelijke vragen die je aan de leerkracht kunt stellen: 

 • Herkent de leerkracht het pestprobleem? 
 • Hoe kijkt hij/zij er tegenaan? 
 • Ziet de leerkracht dat je kind niet gelukkig is op school en zich niet veilig voelt? En vertaalt dit zich naar de schoolresultaten? 
 • Wat kan de leerkracht doen om de sociale situatie van je kind en de gehele klas te verbeteren? 
 • Is het mogelijk om met een anti-pestprogramma de sociale veiligheid van kinderen te vergroten? 

Pestprotocol 

Het liefst willen scholen pestproblematiek voorkomen. Veel scholen hebben hier een bepaalde aanpak voor. Welke aanpak de school van jouw kind hanteert, staat in de schoolgids en/of op de website van de school. Je kunt er natuurlijk ook naar vragen bij de leerkracht. Ook heeft iedere school verplicht een 'pestprotocol'. Hierin staan alle stappen die de school onderneemt als er sprake is van pestgedrag. Ook vind je hier wie er in en om de school betrokken kan worden bij het oplossen van pestproblemen. Vraag zo nodig naar dit protocol. 


Hoe verder? 

Bedenk hoe jij het prettig vindt om samen met de leerkracht op te blijven letten of het pesten ophoudt. Hoe en wanneer je elkaar informeert over belangrijke inzichten in het minder maken van het pesten. En wat je doet als jij of de leerkracht merken dat het pesten weer begint. 
Mocht je bij de leerkracht geen gehoor vinden, dan kun je terecht bij de anti-pestcoördinator, of iemand die hetzelfde doet onder een andere naam. Hij of zij weet welke afspraken er in de school zijn gemaakt over omgaan met pestproblematiek. Meestal is de intern begeleider ook anti-pestcoördinator, maar soms heeft een van de leerkrachten deze taak. Je kunt de anti-pestcoördinator altijd vragen om mee te denken. 

Op de website van ouders en onderwijs vind je meer info over wat je als ouder nog meer kunt doen als je kind wordt gepest. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact