Extra ondersteuning

 

Helpt extra ondersteuning?

Als het goed is houdt school je op de hoogte over hoe het gaat. 


Hoe blijf ik op de hoogte van het aanvragen van de ondersteuning? 

Als het goed is, is er voor je kind samen met school een Groeidocument opgesteld waarin het OPP zit. In het Groeidocument wordt vastgelegd hoe het met je kind gaat en daar krijg jij als ouder altijd inzage in. Je kunt er bovendien je eigen kijk op de ontwikkeling van je kind in kwijt. 
Daarnaast heb je een ondersteuningsteam (OT) op school. Tijdens dat overleg bespreek je (eventueel samen met je kind) hoe het thuis en op school gaat. Samen bespreek je of de ondersteuning verlengd of aangepast moet worden of kan worden afgerond. 


Probeer in gesprek te blijven 

Als je kind meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de school kan geven, is het fijn als jij als ouder met school (en als het kan, met je kind) in gesprek blijft. Vaak heb je als ouder op dit punt contact met de leerkracht en de intern begeleider van de school. Probeer te blijven overleggen en schroom niet om vragen te stellen. 


De school kan niet de juiste ondersteuning bieden

Als de school aangeeft niet de juiste ondersteuning aan je kind te kunnen bieden, probeer dan samen in gesprek te blijven. Vraag door zodat je goed weet wat er aan de hand is. Wat maakt dat de school niet de juiste ondersteuning kan bieden? De vragen hieronder kunnen je hierbij helpen: 
 • Heeft school een gebrek aan middelen? 
 • Heeft school de juiste deskundigheid niet in huis? 
 • Vindt de school dat deze ondersteuning niet bij haar taak hoort? 
 • Of speelt er iets anders? 
Een belangrijke vraag is: 
 • Wat heeft de school nodig om wél de juiste ondersteuning te kunnen bieden? 
 

Hulp van buitenaf 

Als je behoefte hebt aan een gesprek met iemand van buiten school, kun je contact zoeken met een routebegeleider van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand buiten de school. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om te zorgen dat jouw kind goed onderwijs krijgt? Een routebegeleider van het samenwerkingsverband is zo iemand. 


School en ik zijn het niet eens

Als de school en jij het niet eens zijn over het passende onderwijs dat je kind nodig heeft, dan is dit voor beide partijen een lastige situatie. School en jij als ouder zijn van elkaar afhankelijk: school heeft de instemming van ouders nodig. En zonder overeenstemming met school kun je geen extra ondersteuning, of passend onderwijs voor je kind georganiseerd krijgen.  
 

Je blijft in gesprek met school 

Als je het niet eens bent met school, dan is een belangrijke vraag of er van beide kanten nog genoeg vertrouwen is.  Kun je, ook als je het niet eens bent, in gesprek te blijven en samen zoeken naar een oplossing die voor de school, je kind en voor jou als ouder klopt? De volgende vragen kunnen je in deze situatie helpen: 
 • Wat zou je willen dat het gesprek jou gaat opleveren? 
 • Op welke punten kunnen de school en jij elkaar wel vinden? 
 • Wat gaat er goed in het gesprek en op school waarop je wilt voortbouwen? 
 
Als dit voor jezelf helder is, kun je met hernieuwde energie het gesprek met school aangaan. 
Onder aan de pagina vind je verwijzingen naar pagina's die je mogelijk verder helpen. 


Hulp van buitenaf 

Als de school en jij het niet eens zijn over passend onderwijs, dan kan school het samenwerkingsverband inschakelen om een onafhankelijke onderwijsspecialist mee te laten denken over de situatie van je kind.  
Voor meer informatie klik hier. 

Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand die onafhankelijk is. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om ervoor te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Hiervoor kun je terecht bij het meedenkersnetwerk. 


Ik voel me niet gehoord

Ieder mens wil gezien en gehoord worden, zeker als het gaat om het welbevinden van je kind. Het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd, kan onder andere ontstaan doordat je niet wordt gezien en gehoord in je intenties, je inzet of zorgen als ouder. Onderstaande vragen helpen je mogelijk om woorden te vinden in zo'n situatie: 
 • Wat is niet gezien tijdens het gesprek met school? 
 • Wat is belangrijk voor je kind? 
 • Hoe zet jij je daarvoor in? 
 • Welke zorgen heb je? 
 

Ik word niet gehoord. Hoe reageer ik? 

Als je het gevoel hebt dat je niet wordt gehoord tijdens een gesprek, dan heeft dat gevolgen voor jouw reactie. Je raakt misschien in een verdedigingstand, gaat juist in de aanval of je trekt je terug. Hoe reageer jij als je niet gehoord wordt? Mogelijk helpen onderstaande vragen om daar meer zicht op te krijgen. 
 • Op welk moment in het gesprek ontstond het gevoel dat je niet werd gehoord? 
 • Wat gebeurde er precies? 
 • Wat werd niet gehoord? 
 • Wat deed dat met jou? 
 • Hoe reageerde je? 
 • Hoe reageerden de anderen? 
 
Het kan helpen om dit gevoel te verwoorden tijdens een gesprek met school. Hoe wil en kan jij dat onder woorden brengen? 


Hoe zou ik willen reageren? 

Om ervoor te zorgen dat het gesprek met school zo goed mogelijk gaat, kan het helpen om je voor te stellen hoe een gesprek verloopt waarin je wel wordt gehoord. 
Stel: het gesprek verloopt zo dat je het gevoel krijgt dat de ander naar je luistert. 
 • Hoe zou je dat merken? 
 • Wat zou jij doen? 
 • Wat doen de anderen? 
 • Welke mogelijkheden heb jij om delen van dit wenselijke gesprek dichterbij te brengen? 
 
Het kan helpen om dit gevoel te verwoorden tijdens een gesprek met school. Hoe wil en kan jij dat onder woorden brengen? 


Hulp bij het gesprek 

Als je behoefte hebt aan een gesprek met iemand van buiten school, kun je contact zoeken met een routebegeleider van het samenwerkingsverband. Vaak helpt het om je verhaal te doen bij iemand buiten de school. Iemand die naar je luistert en met je meekijkt naar de mogelijkheden vanuit de vraag: wat is er nodig om te zorgen dat jouw kind passend onderwijs krijgt? Een routebegeleider van het samenwerkingsverband is zo iemand. 


Gesprek voeren met school

Als ouder weet je dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Hierover ga je in gesprek met school. Het kan fijn zijn om je voor te bereiden op dat gesprek. Hieronder vind je enkele vragen die je daarbij kunnen helpen bij de voorbereiding. Ook vind je verwijzingen naar meer informatie die je mogelijk verder op weg helpt. 


Hoe begin ik een gesprek? 

Als je kind extra ondersteuning nodig heeft, wacht dan niet te lang om dit te bespreken met de leerkracht. Maak hiervoor een aparte afspraak zodat het gesprek voor jou en de leerkracht op een rustig moment plaats vindt. 
Vertel bij het maken van de afspraak kort en bondig waarom je een gesprek wilt, zodat de leerkracht weet waarover het gaat en zich kan voorbereiden. Overleg met de leerkracht wie nog meer bij dit gesprek aanwezig zijn en bedenk van tevoren of je zelf iemand wilt meebrengen naar het gesprek. 
De volgende vragen kunnen je helpen bij het voorbereiden van je afspraak met de leerkracht 
 • Wat zou je willen dat het gesprek jou gaat opleveren? 
 • Wat maakt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft? 
 • Met welke voorbeelden kun je duidelijk maken dat extra ondersteuning wenselijk is? 
 

Wie bepaalt de extra ondersteuning?

Na gesprekken met school is duidelijk geworden dat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar welke ondersteuning past het beste? Om daar een antwoord op te vinden, wordt een ondersteuningsteam (OT) georganiseerd. In een OT zijn veel mensen betrokken: jij als ouder, de leerkracht, de intern begeleider, een medewerker van het samenwerkingsverband en mogelijk de schooldirecteur, een medewerker van het jeugdteam of hulpverlening. Het ondersteuningsteam overlegt over waar de ondersteuningsbehoefte ligt en wat je kind nodig heeft, en legt dit vast in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) in een Groeidocument. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact