Ondersteuning overdragen

 

Extra ondersteuning volgend schooljaar

Jouw kind zit op de basisschool en krijgt extra ondersteuning. Volgend jaar zit jouw kind in een andere klas. Dan is het fijn als de situatie en informatie goed wordt overgedragen van de ene naar de andere leerkracht. Die overdracht valt onder de verantwoordelijkheid van school. Meestal nodigt de leerkracht je aan het eind van het lopende schooljaar uit voor een afsluitend gesprek. Zo mogelijk, is de volgende leerkracht van je kind bij dit overleg aanwezig. Vraag hier als ouder gerust naar. 
Ook kun je bij de start van het nieuwe schooljaar een afspraak maken met de nieuwe leerkracht van je kind. Op veel scholen is het al zo dat aan het begin van het schooljaar een gesprek wordt gepland met jou én met je kind erbij. Misschien heeft jouw kind al een OPP en/of Groeidocument of heb je al een OT bijgewoond. In dat geval draagt de huidige leerkracht het dossier van je kind over aan de volgende leerkracht en voert de nieuwe leerkracht een gesprek met jou en je kind aan het begin van het nieuwe schooljaar. 


Het is onduidelijk hoe de overdracht plaatsvindt. Wat nu? 

Is het voor jou als ouder onduidelijk hoe de overdracht naar de volgende leerkracht plaatsvindt. Ga dan in gesprek met de huidige leerkracht van je kind of met de ib'er van de school. Zij kunnen jou vertellen hoe de overdracht zal plaatsvinden. 


Extra ondersteuning op de basisschool

Jouw kind krijgt op de voorschoolse voorziening al extra ondersteuning. Als dat ook op de basisschool nodig is, dan is het fijn om ruim voordat je kind naar de basisschool gaat, contact te leggen met de school van je keuze. Waarschijnlijk geven de medewerkers van de opvang dit ook aan. Wanneer je je kind inschrijft op de basisschool, is het belangrijk dat je als ouder alle informatie over de situatie van je kind deelt. De school kan dan goed inspelen op de ondersteuningsbehoeften. De toekomstige basisschool van je kind heeft dan de tijd om goed op een rij te zetten op welke manier zij de ondersteuning kunnen organiseren. Zo kan je kind een goede start maken in groep 1. 


Wat als de nieuwe school de ondersteuning niet kan bieden? 

Als de school waar je kind is aangemeld, de inschatting maakt dat zij de nodige ondersteuning niet kan bieden in groep 1, dan gelden de afspraken rondom de zorgplicht. De school gaat dan samen met jou als ouder en andere betrokkenen op zoek naar een passende plek. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat voor ieder kind een plek wordt gevonden die past bij zijn of haar ondersteuningsbehoeften, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. 


Extra ondersteuning op VO

Wanneer je verwacht dat je kind ook in het voortgezet onderwijs ondersteuning nodig heeft, geef je dit op tijd aan bij de vo-school (tussen november en februari). Het is van belang dat je als ouder goed uitzoekt welke school het best past bij de ondersteuningsbehoefte(n) van je kind. De basisondersteuning en extra ondersteuning die een school biedt, staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op de website van de school, in de schoolgids of op de website van het samenwerkingsverband V(S)O. 


Wat als de nieuwe school de ondersteuning niet kan bieden? 

Het kan zijn dat de school van jouw keuze de gevraagd ondersteuning niet kan bieden. De school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat wanneer uw kind is aangemeld bij school en de gewenste ondersteuning niet binnen de school georganiseerd kan worden, de school samen met je op zoek gaat naar een geschikte onderwijsplek met bijbehorende ondersteuning voor jouw kind. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact