Jeugdzorg en gezondheidszorg


Wanneer naar de Jeugdzorg?

Het jeugdteam is er voor iedereen. Als je je bijvoorbeeld zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind. Of als je vragen hebt over de opvoeding of het gedrag van je kind. Maar zij zijn er ook voor de kinderen zelf die problemen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze somber zijn, of omdat er thuis veel spanningen zijn. 
Voor al dit soort vragen kun je terecht bij het jeugdteam. Zij luisteren, denken mee en helpen je. Het kan ook zo zijn, dat andere organisaties zorgen over jouw situaties hebben gemeld. Als dit zo is, laten deze instanties dit vooraf aan je weten. 
 

Aanspreekpunt van jeugd- en gezondheidszorg


Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen van 4-18 jaar en hun ouders. Zij zijn er voor vragen en advies over opgroeien, opvoeden en ouderschap op alle leeftijden. Via de volgende website kunt u hier meer informatie over vinden: https://www.ggdhm.nl/jeugd. Daarnaast heeft elke school een contactpersoon vanuit de JGZ.  


Jeugdzorg: het jeugdteam  

Elke school heeft ook een contactpersoon vanuit het jeugd- of wijkteam. Hij/zij is een aanspreekpunt voor de school en voor ouders, wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van je kind thuis. 

Samen met jou brengt de jeugdmedewerker in kaart wat je kind nodig heeft en wat precies jouw vraag als ouder is. Vervolgens kan hij of zij je begeleiden bij het vinden van de juiste hulp. De intern begeleider van de basisschool kan je in contact brengen met deze jeugdteammedewerker, maar je kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met het jeugdteam in jouw woonplaats. 
 

Aansluiting tussen thuis en school

Als je kind extra ondersteuning krijgt op school én thuis, is het fijn en in het belang van je kind dat de mensen die hierbij betrokken zijn, goed samenwerken. Jouw eerste aanspreekpunt op school is meestal de intern begeleider. De school van je kind heeft zorgplicht. En jij als ouder bent thuis verantwoordelijk voor de ontwikkeling en/of zorg van je kind. 

Uitgangspunt bij de samenwerking tussen jou als ouder, je kind en de professionals eromheen, is steeds: jouw kind verdient het om zich te ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past, met de begeleiding die daarbij nodig is. 


Eerste aanspreekpunt: op school 

Als je kind op school extra ondersteuning nodig heeft, dan is de intern begeleider (soms wordt die een zorgcoördinator genoemd) het aanspreekpunt op school. De intern begeleider nodigt jou als ouder en alle betrokken professionals bij je kind voor een ondersteuningsteam (OT). 


Aanspreekpunt jeugdzorg (gemeente): voor de thuissituatie 

Mogelijk is bij een OT op school ook iemand van het wijkteam aanwezig. Soms kan deze je helpen om de juiste hulp in je thuissituatie te vinden. Hij of zij zit bij het OT om mee te denken over passende ondersteuning thuis en om je als ouder te begeleiden bij het regelen van die ondersteuning. De medewerker van het wijkteam is niet per se degene die de begeleiding ook daadwerkelijk gaat regelen, maar weet wel de weg in het aanbod van de gemeente. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact