Met wie in gesprek?

Passend onderwijs is een breed begrip. Afhankelijk van wat jouw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, kan passend onderwijs veel verschillende vormen aannemen. Het kan helpen om met andere ouders te praten die in dezelfde situatie zitten. Ook is het fijn om met de school van je kind, of met de school die je op het oog hebt voor je kind in gesprek te gaan. School kan dan inschatten of zij de gewenste ondersteuning of zorg kan bieden. 

Samen kunnen jullie uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ook andere professionals die om je kind heen staan, kunnen meedenken. Dat gebeurt meestal tijdens een ondersteuningsteam (OT) op school. 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact