Wat biedt de basisschool?

Als jouw kind op de basisschool (waarschijnlijk) extra ondersteuning en/of zorg nodig heeft, is de eerste stap: goed onderzoeken of de basisschool van jouw keuze deze zorg en/of ondersteuning kan bieden. Daarnaast is het fijn en belangrijk om een gesprek aan te gaan met de intern begeleider, de directeur of de zorgcoördinator van de school om te praten over de mogelijkheden. Vaak stelt de school dit zelf voor. 

Kreeg jouw kind al ondersteuning op zijn of haar vorige school of de voorschoolse voorziening? Dan draagt de vorige school of voorschoolse voorziening de informatie rondom jouw kind over aan de nieuwe school. Dat gebeurt alleen met jouw toestemming. 


Hulp van het samenwerkingsverband 

Heeft jouw kind extra ondersteuning en/of zorg nodig? Dan betrekt de school wanneer nodig een onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband bij de gesprekken. Samen gaan jullie op zoek naar een passende oplossing voor je kind. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact