Mijn partner en ik zijn het niet eens


Ouders hebben verschillende visies en ideeën over wat goed is voor hun kind. Hierover met elkaar in gesprek gaan, blijven en afstemmen is een belangrijk aspect van kinderen grootbrengen. Het is belangrijk om hier tijd voor te maken. Overeenstemming bereiken over de weg die jullie willen volgen en over wie wat doet, is lang niet altijd makkelijk. 

Soms weet je niet precies weet wat er aan de hand is met je kind, wat je kunt doen en welke steun je van anderen kunt krijgen. Deze opvoedvragen kun je voorleggen aan je huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of het wijkteam of eventueel een behandelaar die betrokken is bij jullie gezin. 
Ook andere websites bieden goede informatie over opvoeden en ouderschap bij zorgintensieve gezinnen. Misschien helpt deze informatie je verder. 

Opvoeden.nl biedt informatie gemaakt door deskundigen. Onder het kopje 'ouderschap' is er aandacht voor zorgintensieve gezinnen en vind je informatie over: hulp, opvoeden, impact op je leven, broers en zussen, werk en gezin, financiën en wetgeving, vakantie en vrije tijd. Ook kun je vinden waar je in jouw buurt terecht kan met opvoedvragen. 
Zie: https://www.opvoeden.nl/overzicht/ouderschap/zorgintensieve-gezinnen/ 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een platform voor ouders van zorgkinderen. (Sch)ouders biedt methoden en instrumenten die je helpen omgaan met situaties die je tegenkomt in een gezin met een zorgkind. Het kan gaan om praktische zaken als financiën en werk, maar ook om zaken in de psychische en relationele sfeer. 
Zie: https://schouders.nl/ 

Met opvoedvragen kun je anoniem bellen of chatten met MIND Korrelatie, een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. Ze luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp. 
Zie: https://mindkorrelatie.nl/ 


Bij wie kan ik terecht?

Binnen de school: 

De leerkracht 

Wanneer je zorgen hebt over je kind, ga je allereerst in gesprek met de leerkracht. Hij of zij kan je vertellen hoe je kind zich gedraagt in de les en hoe hij/zij jouw kind ervaart. Misschien herkent de leerkracht jouw verhaal en heeft hij/zij adviezen of ideeën. Mogelijk heeft hij/zij een heel andere visie op jouw kind. Ook dat kan helpend zijn. Probeer samen te verkennen wat jouw kind nodig heeft om zich goed mogelijk in de klas te ontwikkelen. Als de leerkracht jou en je kind niet verder kan helpen, gaat de leerkracht in gesprek met de intern begeleider (IB'er) van de school.  


De intern begeleider 

De intern begeleider (afgekort: IB'er) is verantwoordelijk voor de manier waarop kinderen worden ondersteund bij eventuele ondersteuningsbehoeften. Een IB'er is binnen de school verantwoordelijk voor het zorgbeleid en de begeleiding van leerkrachten. De IB'er ondersteunt leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen. Verder voeren intern begeleiders overleg met ouders en directie en zijn ze voor hen een aanspreekpunt.  

De IB'er maakt een gedegen analyse van de situatie van uw kind en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Als ouders wordt u hierbij betrokken. De IB'er heeft een centrale rol en voert vervolgens de regie over het afgesproken traject. 
 

De directeur 

De directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zo bewaakt de directeur de kwaliteit van het onderwijs. De directeur vertegenwoordigt de school naar externe contacten en legt verantwoording af aan het bestuur. 

Als ouder kom je in gesprek met de directeur als je er met de leerkracht en intern begeleider niet uitkomt. Samen kunnen jullie kijken naar welke mogelijkheden de school heeft om te voorzien in de extra ondersteuning die jouw kind nodig heeft. 
 

Buiten school

Heb je behoefte aan een luisterend oor buiten school? Zoek dan contact met een routebegeleider van het samenwerkingsverband. Ook een medewerker van het jeugdteam van de gemeente kan je helpen. 


Routebegeleider van het samenwerkingsverband 

Een routebegeleider passend onderwijs werkt voor en vanuit het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in de regio. De routebegeleider is een onafhankelijke professional met veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij de routebegeleider kan je als ouder terecht voor vragen en informatie over passend onderwijs en de mogelijkheden in de regio Duin en Bollenstreek. 

De school kan via de routebegeleider een aanvraag doen voor inzet van een onafhankelijke onderwijsspecialist. 
 

Medewerker van het jeugdteam  

Elke school heeft een contactpersoon vanuit het jeugd- of wijkteam. Hij/zij is een aanspreekpunt voor de school en voor ouders, wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis. 

Samen met jou brengt de jeugdmedewerker in kaart wat je kind nodig heeft en wat precies jouw vraag als ouder is. Vervolgens kan hij of zij je begeleiden bij het vinden van de juiste hulp. De interne begeleider van de basisschool kan je in contact brengen met deze jeugdteammedewerker, maar je kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met het jeugdteam in jouw woonplaats. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact