Contact met andere ouders


Ervaringen delen met andere ouders

Hoogstwaarschijnlijk ben jij niet de enige met een kind dat passend onderwijs nodig heeft. Als het bij je past, kun je eens om je heen kijken in de klas of op het schoolplein. Mogelijk zie je lotgenoten en kun je een praatje beginnen. Toon interesse voor de andere ouder en wees open over je eigen situatie en je behoefte om ervaringen uit te wisselen. Kijk of er een klik ontstaat. 

Ook kun je aan de leerkracht van je kind of de intern begeleider vertellen dat je graag ervaringen wilt uitwisselen met andere ouders. Misschien kunnen zij je in contact brengen met lotgenoten, of is het mogelijk om samen met school een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren. 

Andere ouders in dezelfde situatie kun je ook online ontmoeten. Bijvoorbeeld via sociale media als Facebook of Twitter. Op Facebook zijn er verschillende oudergroepen die zich richten op een specifieke ziekte of aandoening. Op Twitter kun je andere ouders van zorgintensieve kinderen volgen en berichten sturen. 
 

Ouderverenigingen 

Ervaringen, vragen en zorgen delen met andere ouders die in een soortgelijke situatie zitten, biedt veel steun. Zo kan je steun vinden bij ouderverenigingen. Hieronder zijn diverse ouderverenigingen genoemd die in het land actief zijn: 


Oudervereniging Balans 

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen zij door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. 
Meer info: https://www.balansdigitaal.nl/ 


Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een platform voor ouders van zorgkinderen (kinderen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis). Ouders kunnen onder meer terecht voor: delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis, stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden, onderlinge en wederzijdse ondersteuning, creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek. 
Meer info: https://schouders.nl/ 


Ouders & Onderwijs 

Het landelijke initiatief Ouders & Onderwijs maakt kennis en ervaringen van actieve en georganiseerde groepen ouders toegankelijk. Naast onderlinge verbinding zorgt Ouders & Onderwijs ook voor ondersteuning van de activiteiten van ouderorganisaties en oudergroepen. 
Meer info: Neem dan contact met Ouders en Onderwijs via informatie@oudersonderwijs.nl. 
 

Pharos 

Oudervereniging van ouders met hoogbegaafde kinderen, 
Meer info: www.pharosnl.nl 


Impuls & Woortblind 

Impuls & Woortblind is geen oudervereniging maar een vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. 
Meer info: https://www.impulsenwoortblind.nl/ 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact