Rechten van mijn kind


Alle kinderen hebben recht op onderwijs en speciale rechten bij ziekte. Daarnaast hebben kinderen in sommige gevallen recht op vervoerskosten. Hieronder lees je meer over de rechten van het kind. 


Recht op onderwijs 

Ieder kind heeft volgens het Kinderrechtenverdrag en de Verklaring van Salamanca recht op onderwijs. Dit houdt in dat de basisschool gratis moet zijn voor ieder kind in Nederland. De overheid moet daarnaast zorgen dat verdere ontwikkeling op het voortgezet- en beroepsonderwijs toegankelijk is. 

Het recht op onderwijs is gelijk voor ieder kind, dus kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, hebben net zo goed recht op (toegang tot) onderwijs. Denk aan kinderen met een beperking, dyslexie, gedragsproblemen of zonder een verblijfsvergunning. Kinderen met extra onderwijsbehoeften moeten de mogelijkheid hebben om naar reguliere scholen te gaan en extra ondersteuning te krijgen die ze verder helpt. 
 

Rechten bij ziekte 

Volgens de Wet op het primair onderwijs heeft een kind die in het ziekenhuis is opgenomen, of in verband met ziekte thuis zit, ook recht op onderwijs. De school zal in dit geval ondersteuning bieden. Dat doen ze in overleg met een educatieve voorziening als het kind is opgenomen in een academisch ziekenhuis, of een schoolbegeleidingsdienst in de andere gevallen. Zie voor meer informatie een site van de Rijksoverheid of het Landelijk netwerk ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). 


Rechten bij vervoerskosten 

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag vervoerskosten voor schoolbezoeken vergoeden. Dit geldt voor kinderen die vanwege hun beperking niet zelfstandig of zonder begeleiding kunnen reizen. Je kunt bij jouw eigen gemeente een beroep doen op deze regeling. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact