Inschakeling van leerplichtambtenaar


De leerplichtambtenaar in jouw gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplicht van de leerlingen en controleert dus of de ouders en kinderen zich houden aan de Leerplichtwet. Leerplichtambtenaren kunnen bemiddelen, verwijzen naar de juiste instantie of voorlichting geven aan ouders, scholen of leerlingen. Door de Leerplichtwet is ieder kind in Nederland volledig verplicht om onderwijs te volgen van zijn vijfde tot zestiende levensjaar.  


Wanneer wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld? 

Wanneer de schoolgang stagneert, kan een consulent van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) helpen bij zoeken naar een oplossing. Samen met jou als ouder, de school en eventuele hulpverlening gaat het RBL in gesprek en wordt er gezocht naar de beste oplossing voor de situatie van jouw kind. Over het algemeen wordt RBL ingeschakeld door de school. 
Voor meer informatie over RBL kan je deze website bezoeken. 
 
Contact

Wil je nog iets weten? Neem gerust contact op!

Stuur een mail en wij zorgen dat het bij de juiste persoon terecht komt!

info@swv-db.nl
contact